more gaelic

Glossaries

Accommodation - Àite-fuirich

FàilteWelcome
Leabaidh is bracaistBed and breakfast
Taigh-òstaHotel
RùmRoom
SeòmarRoom
Rùm-cadailBedroom
Rùm-singilteSingle room
Rùm-dùbailteDouble room
Rùm-suidheSitting room
Rùm-bidheDining room
Taigh-beagToilet
Ionad-fàilteReception
FàilteachasReception
Àite-feitheamhWaiting room
Làrach-lìnWebsite
An t-Eadar-lìonThe Internet
Talla a' bhaileTown hall
Àireamh fònTelephone number
IuchairKey
BracaistBreakfast
LònLunch
TeathaTea
DìnnearDinner
SuipearSupper
Àite-parcaidhParking area
CabhsairPavement
RathadRoad
StaranPath
Frìth-rathadPath